Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Статут

Внутрішній Статут Байк-Клубу "WIZARDS-RC".

 

1. ДАНИЙ СТАТУТ НЕ ПОРУШУЄ ТВОЮ ДУХОВНУ І ФІЗИЧНУ СВОБОДУ, А РОБИТЬ ТАК, ЩОБ ТВОЯ СВОБОДА НЕ ОБМЕЖУВАЛА СВОБОДУ ІНШИХ.

* Зміни в Статуті «WRC» приймаються на Загальних зборах Клубу більшістю голосів за згоди керівництва Клубу.

 

 2. БАЙК-КЛУБ "WIZARDS" НЕ Є КОМЕРЦІЙНОЮ, ПОЛІТИЧНОЮ, РЕЛІГІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ З ПРИНЦИПОВИХ МІРКУВАНЬ.

 

3. МЕТОЮ КЛУБУ Є:

3.1. Об'єднання всіх, хто хоче здійснити свою мрію, насолоджуватися дорогою і зустрічним вітром, для кого мотоцикл став частиною життя, а подальше існування без нього просто не представляється можливим.

3.2. Підтримка і розвиток байкерського руху.

 

4. ЗАВДАННЯМ КЛУБУ Є:

4.1. Дотримання статуту "WIZARDS-RC".

4.2. Духовна і фізична свобода для всіх, не заборонена чинним законодавством.

4.3. Насолода життям у всіх її проявах, не заборонена чинним законодавством.

4.4. Підтримка і розвиток байкерського духу і байкерського братства.

4.5 Інша діяльність, яка не заборонена чинним законодавством.

 

5. СИМВОЛІКА

5.1. Гербом Клубу є стилізоване зображення балахона сірого кольору на тлі шестерні.

5.2. Прапором клубу є прямокутне полотнище темно-синього кольору, з зображенням Герба Клубу.

5.3. Нашивкою Клубу є зменшене зображення герба в центрі, назва клубу у верхній частині, абревіатура «Riders Club» розташовується внизу. На передніх нашивках пишеться: назва Клубу, посада - на правій, Riders Club і ім'я - на лівій.

5.4. Будь-які атрибути із зображенням символіки Клубу, як і сама символіка, є власністю Клубу. Не допускається використання атрибутів Клубу без згоди керівництва Клубу. Використання речей з символікою Клубу сторонніми людьми допускається тільки з відома керівництва Клубу.

5.5 Нашивка Клубу купується учасником Клубу особисто, тому обов'язковому вилученню при припиненні членства в Клубі не підлягає. Але подальше використання символіки Клубу в будь-яких цілях є неприпустимим і карається за законом або відповідно до статуту Клубу.

 

6. ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ

6.1. Повноправним членом Клубу може стати будь-який громадянин, який досяг 18-ти років, який підтримує Байкерський рух, який має зареєстрований мотоцикл (робочим об'ємом не менше 240 куб.см.), що володіє посвідченням на право його управлінням, що пройшов випробувальний термін (кандидатство) і визнає даний Статут.

6.2. Членство в Клубі встановлюється одноразово в житті, повторний прийом в члени Клубу відхиляється.

6.3. Кандидатом в члени Клубу може бути будь-який громадянин будь-якого віку, який ознайомлений і визнає даний Статут, який заявив про це публічно на Раді Клубу або особисто Керівнику. Випробувальний термін для кандидата встановлюється в два мотосезони (Support- прихильник, Prospect- кандидат,). Прийом кандидата в члени Клубу здійснюється на зборах керівництва Клубу та Членів Клубу при дотриманні інших умов членства в Клубі. На кандидата накладаються всі обов'язки члена Клубу.

 

7. ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА КЛУБУ

7.1. ЧЛЕНИ КЛУБУ і КАНДИДАТИ повинні бути присутніми на всіх запланованих акціях Клубу.

7.2. ЧЛЕНИ КЛУБУ і КАНДИДАТИ повинні мати на собі Кольори Клубу на всіх запланованих акціях «WRC».

7.3 Член Клубу зобов'язаний носити його Нашивки (атрибути), що є актом його поваги.

7.4. Член Клубу зобов'язаний захищати від посягань на свої Нашивки.

7.5. Член Клубу зобов'язаний пам'ятати про те, що по його поведінці судитимуть про поведінку Клубу. Непорядні вчинки принижують честь всього Клубу.

7.6. Всі ЧЛЕНИ КЛУБУ і КАНДИДАТИ повинні поважати власність інших членів Клубу.

7.7. Члени Клубу повинні дбайливо ставитися до майна Клубу, а також вживати заходів щодо його збереження.

7.8. ЧЛЕН КЛУБУ зобов'язаний прийти на допомогу іншому ЧЛЕНУ КЛУБУ в разі небезпеки або аварії.

7.9. ЧЛЕН КЛУБУ не повинен вставати на бік осіб, які не є членами клубу.

7.10. Всі суперечки і розбіжності між членами клубу вирішуються Радою Клубу.

7.11. Члени Клубу, помічені в порушенні Статуту та Кодексу, несуть покарання, яке визначається Радою Клубу.

7.12. ЧЛЕНИ КЛУБУ і КАНДИДАТИ, які систематично порушують Статут виключаються з Клубу за рішенням Ради Клубу без права відновлення.

 

8. ПРАВА ЧЛЕНА КЛУБУ

8.1. Володіє нарівні з усіма одним вирішальним голосом.

8.2. Має право брати участь у Загальних зборах та всіх заходах, що проводяться Клубом.

8.4. Виносити на обговорення на зборах будь-які питання, виступати ініціатором скликання позачергових зборів.

8.5. Користуватися заступництвом і захистом Клубу.

8.6. Вільно користуватися символікою Клубу в особистих некомерційних інтересах.

8.7. Запрошувати на заходи, що проводяться Клубом (крім Загальних зборів) будь-яку кількість своїх друзів і знайомих, повідомивши про це керівництво Клубу. При цьому за поведінку та всі вчинки запрошених він несе повну відповідальність.

8.8. Має право користування майном Клубу з відома керівництва Клубу.

8.9. Має право на повну інформацію про діяльність Клубу та його керівництва.

8.10. Має право поширювати будь-яку відкриту інформацію про діяльність Клубу, посилаючись при цьому тільки на право особистої думки.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В КЛУБІ

9.1. Вихід з Клубу є особистим і вільним рішенням і залежить тільки від волевиявлення. ЧЛЕН КЛУБУ йде добровільно, повертаючи Клубу його власність і майно.

9.2. Припинення членства в Клубі за особистою ініціативою виражається усною заявою. Після припинення членства використання нашивок і символіки Клубу (атрибутів), розголошення закритої клубної інформації, висловлювання, що ганьблять Клуб і його членів, забороняється і карається всіма доступними методами.

9.3 ЧЛЕН КЛУБУ може бути виключений за несплату членських внесків у встановлений термін, але не менше ніж за три поточні місяці.

9.4. Виключення з членів Клубу з ініціативи Клубу проводиться на зборах Клубу більшістю голосів від загального числа членів Клубу, з обов'язковою участю керівництва Клубу.

 

10. КЕРІВНИЦТВО

10.1. Вищим вирішальним і виконавчим органом Клубу є Виконавча Рада Клубу.

10.1.1. Виконавча Рада складається з президента (PRESIDENT), та віце-президента (VICE-PRESIDENT).

 

10.2. Обов'язки:

10.2.1. Президент (PRESIDENT)

• Підпорядковується Статуту Клубу.

• Здійснює керівництво Клубом і діє в його інтересах.

• Персонально представляє Клуб у відповідних обставинах.

• Керує членами Клубу і допомагає їм.

• Може використовувати право додаткового голосу при вирішенні спірних питань.

• Має право знизити в званні будь-якого члена клубу в його підпорядкуванні.

• Призначає збори Виконавчої Ради, або Загальні Збори.

• Звітує перед Виконавчою Радою Клубу.

• Забезпечує чітку роботу і безпеку в Клубі. Відповідає за дотримання членами клубу Статуту.

 

10.2.2. Віце-президент (VICE-PRESIDENT)

• Допомагає Президенту.

• Заміщає Президента в його відсутність.

• Звітує перед Президентом.

• Призначає Загальні збори КЛУБУ.

 

10.2.3. Виконавча Рада 

• Здійснює оперативне керівництво;

• Поточне і перспективне планування;

• Здійснює зв'язки з іншими мотооб'єднаннями, ведення переписки, забезпечення зв'язку із засобами масової інформації;

• Ведення обліково-звітної документації;

• Має право розпорядження майном і використанням символіки Клубу;

• Здійснює судовий контроль над усіма членами Клубу.

• Знаходить рішення клубних проблем.

 

10.3. ПОСАДИ:

Member (англ. - «Учасник», повноправний член Клубу) - має право голосу, бере участь в акціях, зборах, які проводяться Клубом, має доступ до внутрішньої інформації про діяльність Клубу. Носить повний комплект нашивок з емблемою Клубу. Має право захисту і опіки Клубу.

Support (англ. - «Підтримка, опора») - новачок, не має права голосу, не носить жодних нашивок, що відносяться до клубу (може не мати мотоцикла). Виконує «чорну» роботу, знаходиться «на підхваті». Встановлюється на один мотосезон *.

Prospect (англ. - «Перспектива») - проміжний ранг: кандидат в члени клубу, який не має права голосу. Бере участь в акціях нарівні з іншими членами клубу, від яких відрізняється відсутністю повного комплекту нашивок з емблемою Клубу. Має тільки нагрудні знаки з назвою клубу і посади, яку він займає (prospect). Встановлюється на один мотосезон *.

* За особливі заслуги перед Клубом може бути переведений на наступний щабель раніше терміну.

Hangaround - людина, яка підтримує Клуб, але з яких-небудь причин не може стати кандидатом в члени клубу. Має право носити речі з символікою Клубу, бути присутнім на відкритих зборах і акціях, що проводяться Клубом.

 

11. ЗБОРИ:

11.1. Чергові Загальні збори членів Клубу проводяться 1 раз на місяць, кожну другу неділю. Рішення на чергових зборах приймається простою більшістю ПРИСУТНІХ членів Клубу, крім обумовлених питань.

11.2. Позачергові і надзвичайні Загальні збори можуть бути скликані за ініціативою члена Виконавчої Ради Клубу або за ініціативою не менше 10% членів Клубу. Рішення на зборах приймається більшістю ЗАГАЛЬНОГО числа членів Клубу, крім обумовлених питань.

11.3. Всі члени Клубу рівні в прийнятті рішень і вільні у волевиявленні.

11.4. Рішення, розпорядження та вказівки Загальних Зборів і Виконавчої Ради Клубу є обов'язковими до виконання УСІМА членами Клубу.

 

12. МАЙНО КЛУБУ

12.1. Все майно Клубу, придбане усіма законними способами, є для користування будь-якому члену Клубу в повній мірі з відома керівництва Клубу. Майно Клубу є неподільним.

12.2. Відшкодування поточних фінансових витрат (за рішенням Загальних Зборів) проводиться всіма членами Клубу та кандидатами в члени в рівній мірі і в обов'язковому порядку.

12.3. Збиток майну Клубу відшкодовується в повному розмірі винним членом Клубу.

12.4. Людина, яка вийшла з Клубу, ніякими правами на майно Клубу не володіє.

 

13. ФІНАНСИ

13.1. Всі члени Клубу здійснюють фінансову підтримку Клубу у вигляді щомісячних і вступних внесків.

13.2. Розмір вступного внеску для КАНДИДАТІВ визначає Рада Клубу на момент вступу.

13.3. Щомісячний внесок дорівнює 50 гривень для всіх ЧЛЕНІВ КЛУБУ, та КАНДИДАТІВ.

13.4. Внески збираються на спеціальних зборах, що проводиться не пізніше 25 числа поточного місяця. (За не вчасну оплату внесків , членство в КЛУБІ може і буде припинене згідно пункту 9.3.)

13.5. Всі ЧЛЕНИ КЛУБУ і КАНДИДАТИ несуть відповідальність за своєчасне погашення своєї заборгованості до проведення зборів.

13.6. «WRC» має відкриту касову книгу, куди заносяться всі надходження та витрати Клубу.

13.7. Всі заходи і акції Клубу, що вимагають фінансової підтримки, проводяться за рахунок зібраних коштів (а також за рахунок добровільних пожертвувань).

 

14. ВИЇЗНІ ЗАХОДИ

14.1. При організації виїзних заходів всі члени Клубу повинні мати підготовлений мотоцикл, а також мати на собі Кольори Клубу.

14.2. При русі в колоні всі учасники зобов'язані дотримуватися вказівок і розпоряджень ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА КОЛОНУ.

14.3. Колону будує ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА КОЛОНУ, і кожен зобов'язаний зайняти вказане йому місце.

14.4. При русі в колоні обгони заборонені. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА КОЛОНУ визначає швидкість руху відповідно до дорожніх і погодних умов.

14.5. Під час проведення заходів члени Клубу зобов'язані стежити за етичністю поведінки всіх учасників.

 

06.08.2017р.